Priama metóda SPEAK DIRECT METHOD ®

SPEAK DIRECT METHOD ® je priama metóda, ktorou sa vyučuje šesť jazykov – angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a ruština. Metóda kladie dôraz na rozprávanie v cudzom jazyku, ktoré je najťažšie zvládnuteľné. SPEAK DIRECT METHOD ® bola vytvorená v roku 2004 a prvýkrát aplikovaná v škole Peritus-Speed ??School.

Výučba touto metódou je založená na neustálom rozprávaní študentov. Každá lekcia obsahuje špeciálne navrhnuté dialógy medzi lektorom a študentmi. Študent automaticky odpovedá celou vetou na otázky lektora v cudzom jazyku bez prekladania do rodného jazyka. V odpovediach používa nové slovíčka a gramatiku.

Na hodinách sa nepoužíva rodný jazyk študentov, iba v prípade keď je treba učivo lepšie vysvetliť. Lektor pri odpovediach študentom pomáha napovedaním slov a opravuje ich gramatiku aj prízvuk. Hodiny sú vedené vo vysokom tempe a dynamike prirodzeným spôsobom. Študenti si zvykajú na inotáciu aj rýchlosť hovorenej formy jazyka.

Minimálne 80% každej lekcie sa zameriava na rozprávanie. Študenti si počas hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, pretože všetko, čo sa preberá na hodine, je obsiahnuté v učebnici a tiež zaznamenané na CD nosičoch. CD sú súčasťou každej učebnice. Študenti sa tak môžu neustále zdokonaľovať v jazyku, aj mimo jazykovej školy.

Výhody SPEAK DIRECT METHOD®

  1. Rýchle tempo napredovania
  2. Neustále opakovanie učiva na hodine
  3. Materiály - učebnica + CD s nahratými diktátmi a hodinami.

Najlepší spôsob ako sa naučiť jazyk je ním rozprávať.

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 1

 

 SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 2

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 3

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 4

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 5

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 6

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 7

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 8

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 9

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 10

 

SPEAK DIRECT METHOD ® kniha 11

Jazykové kurzy priamou metódou

Zaujala vás táto forma výučby? Prihláste ste sa na kurz angličtiny ŠTANDARD alebo na intenzívny kurz angličtiny, ktoré vyučujeme práve touto metódou.